jueves, 29 de diciembre de 2016Si posem poca resistència, el Treball Social Sanitari està condemnat a créixer!


Defenso un Treball Social Sanitari rigorós, alegre i generós i estic convençuda de que allò que fem, interessa.Cada cop el Treball Social Sanitari està més present en premsa, ràdio i televisió i proliferen a les xarxes socials els blogs i les webs que ja siguin institucionals o personals informen sobre les novetats del nostre àmbit i creen opinió. 

Ens mirem i ens miren i així ha de ser, però ens han de mirar amb la  feina feta.


És fonamental documentar allò que fem, les memòries en són un clar exemple, un recull que visualitza el que es fa, que es transforma en una eina d'avaluació i anàlisi i marca el full de ruta a seguir. 
Creixem compartint i visualitzant  els processos i procediments que pensem, les sessions clíniques que fem entre nosaltres i als equips d'atenció primària. No és suficient fer, cal  ensenyar allò que fem i estar oberts al diàleg amb altres disciplines.


Creixem formant-nos, millorant les nostres competències , fent docència a diverses disciplines i participant en societats científiques.

Creixem quan la Universitat impulsa, quan ens equipara a altres carreres universitàries, quan dona la possibilitat del Doctorat en Treball Social.

Amb la creació de postgraus i màsters en Treball Social Sanitari.

El TSS creix en cada recerca, en cada tesi , en cada publicació que realitza.


Creixem quan la empresa que ens contracta aposta pel Treball Social i dona eines per fer-ho possible.
L 'ICS escolta al 2007 les necessitats dels seus professionals i aposta per la creació d' una estructura de Treball Social.
Aquesta, quan , a més, s' ha vist impulsada per les gerències territorials ha donat lloc en el cas de Barcelona a organigrames com el que figura a continuació.D'aquesta manera el Treball Social s' insereix a la Gerència amb igualtat de condicions amb la resta d' àrees.
EL TSS és un procés clau, que forma part de la Gerència , que està present en tots els processos claus i que participa en els comitès de direcció.
Que representa a la Gerència, des de la seva àrea de coneixement, amb les diferents admnistracions públiques, serveis i entitats del tercer sector.

Anem a créixer, en número, en funcions i en qualitat.

La ratio de treballadors socials  a l' Atenció Primària de Salut està obsoleta des de fa anys, i s'ha anat incrementant progressivament en alguns territoris, Assistim ara mateix, a noves iniciatives d' incorporació de professionals en zones on mai no hi havia hagut treball social sanitari, com per exemple, a poblacions de la Metropolitana Nord, o de les Terres de l' Ebre. 
Visualitzo així mateix noves àrees de l' atenció primària on el TSS en un futur tindrà gran recorregut: Pediatria, Atenció Sexual i Reproductiva i Urgències (amb el desplegament dels CUAPs).

Tenim alguns deures a fer a nivell assistencial, com per exemple, analitzar les càrregues assistencials, implementar estratègies de gestió de la demanda, definir els contextos d' intervenció i com no, treballar col·laborativament amb els serveis socials.


I alhora ens trobem ja avocats a una sèrie d' exigències que haurem de complir,  com la de compartir informació mitjançant la història clínica compartida tot vetllant per una pràctica ètica de la professió. 
Cada cop seran necessaris professionals millor formats i haurem d'avençar encara molt més en temes de qualitat.


I caldrà també estar absolutament implicats amb l'equip d'atenció primària i amb la comunitat ajudant a crear entorns salutogènics, amb la realització de grups, de programes d' educació per la salut, de prescripció social...
Els treballadors socials sanitaris hem de saber aprofitar el discurs dels determinants socials de la salut, per contribuir, des de la nostra disciplina, a que l'enfocament biopsicososocial sigui una realitat.I seguir influint en la Gerència amb creativitat, impulsant projectes de responsabilitat social corporativa, i altres iniciatives que situïn allò social de manera transversal a totes les àrees.

Finalitza, aquí tota la explicació del material de Reflexions d' una treballadora social sanitària a l' atenció primària de salut. 

Afegir que,  desitjo que aquesta informació us hagi estat útil i aprofito per desitjar-vos un 2017 ple de salut i  creativitat.No hay comentarios:

Publicar un comentario