jueves, 15 de diciembre de 2016

Explicar allò que fem


Aquesta és una de les qüestions que més difícil ens ha resultat als TSS i més encara quantificar-ho. Però avui en dia estem en disposició d' oferir dades que no deixen indiferent a cap gestor de serveis públics.
Observem el cas del Treball Social dels Centres d' Atenció Primària de l' ICS a Barcelona amb dades de 2015.


D'aquesta diapositiva la dada més contundent í que contribueix a visualitzar la nostra tasca és que un  6,4 de cada 100 persones ateses en els CAP han estat visitades per treball social sanitari 
Una dada gens menyspreable,  i podem afirmar que hem atès aquestes persones al CAP (51.500 visites) , a domicili ( 6.619) i telefònicament (47897). En aquest sentit val a a dir que aquesta activitat ha estat realitzada per 54 Centres d' Atenció Primària on hi ha un únic treballador social per norma general.
S' observa també com l' activitat assistencial des de 2012 és contínuament ascendent. Aquestes i altres raons que s' exposaran més endavant ens suggeriran la necessitat de revisar les ratios professionals.

 Aquesta diapositiva és potser la que des del meu punt de vista  marca la diferència amb altres serveis  i dona mostra de l'activitat que de manera específica realitza el treball social sanitari
No repassaré cadascuna de les dades perquè parlen per si soles, però per posar un exemple, quan diem que 9.916 persones amb malalties neurodegeneratives han estat ateses per nosaltres estem dient que:

  • La major part d' aquestes quasi 10.000 persones han estat ateses per la nostra pròpia iniciativa, és a dir , sense demanda prèvia. 
  • Que hem realitzat una exploració a la situació social de la persona i del seu entorn familiar, interessant-nos per  la manera de viure la malaltia, per les expectatives de progressió, de les pors, dels possibles dols que la persona està vivint  i que ens hem anticipat a fer un diagnòstic social sanitari i una proposta d' intervenció en cas necessari.
Ara us convido a pensar que això mateix ho hem fet també amb persones dependents, amb persones grans fràgils, amb persones amb criteris de fragilitat, amb les incloses en el programa d'atenció domiciliària, amb els pacients crònics complexes i amb les famílies que tenen nens i nenes amb discapacitat.


I això, sinó ho fa Treball Social Sanitari, no ho fa ningú...I seguint a la Dra. Pepa Cardona, que aprofito per dir que llegiu la seva tesi doctoral, tot això  ho fem des de diferents contextos d'intervenció que donen una dimensió a la nostra tasca extraordinària :
l' informatiu, d'assessorament relacional, l' assistencial, de control, clínic, de mediació, avaluatiu,i formatiu.Acabo l' entrada d' avui amb aquesta diapositiva que pretén ser tan sols un exemple de la nostra implicació també en la intervenció grupal i comunitària, dues funcions pròpies de l' atenció primària de salut.
Són innumerables els grups en els que el treballador social sanitari participa, des del seu disseny , al lideratge o co-lideratge o senzillament amb la seva implicació i és molt probable que en breu estem en disposició també de poder fer una anàlisi més qualitativa de la nostra intervenció en aquestes dues modalitats de l'atenció i oferir més informació al respecte.

 I ho deixo aquí, fins la setmana vinent, però recordeu que per visualitzar la nostra tasca i apoderar el Treball Social Sanitari, cal que ho expliquem, així que us animo a preparar les vostres sessions!

No hay comentarios:

Publicar un comentario